Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar G

GBO.overheid (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie)

Overheidsbreed beheren van infrastructurele voorzieningen zoals voor authenticatie, gegevensuitwisseling en beveiliging. GBO.overheid levert infractructurele diensten aan organisaties in het publieke domein. Is beheerder van CaNOS. GBO.overheid is een projectorganisatie van het ministerie BZK. www.gbo.overheid.nl