Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar G

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens: het geautomatiseerde bevolkingsregister. Valt onder de Wet gemeentelijke basisadministraties (Wgba 1994) en niet onder de Wet Persoonsregistraties. De Wgba heeft een eigen privacyregeling. Daarin zijn de wettelijke voorschriften vastgelegd voor de verstrekking van gegevens uit het GBA. De GBA volgde per 1 oktober 1994 de persoonskaart op.