Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar E

Erfgoedinspectie

Per 1 november 2005 ontstaan uit Rijksinspectie voor de Archeologie, de Rijksarchiefinspectie, de Inspectie Cultuurbezit en de Rijkinspectie Monumentenzorg. Ze valt onder het Ministerie van OC&W. De Erfgoedinspectie ziet erop toe dat de regels worden nageleefd en stimuleert verbeteringen in het behoud en beheer en een goede omgang met het erfgoed. Waar nodig treedt zij op bij incidenten en calamiteiten.
De Erfgoedinspectie kent vier secties: Archeologie, Archieven, Collecties en Monumenten. De sectie Archieven houdt toezicht op de vorming en op het beheer en behoud van de archieven van de centrale overheid. Het is de opvolger van de Rijksarchiefinspectie.