Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar E

Erfgoed Nederland, Stichting

Stichting die zich inzet voor de versterking van de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van het cultureel erfgoed als geheel en daarbinnen van de deelsectoren archeologie, archieven, monumenten en musea. In januari 2007 ontstaan uit drie stichtingen en een vereniging: DIVA, SNA, NCM en Erfgoed Actueel (EA). In 2008 zal ook de Nederlandse Museumvereniging (NMV) een aantal taken onderbrengen bij Erfgoed Nederland.