Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar E

Enterprise search

Het toepassen van het ‘google-principe’ op alle informatie binnen je bedrijf of organisatie. In de praktijk komt het neer op het beschikbaar stellen van software (een ‘enterprise search engine’) die zoekt in alle gegevensbestanden en –applicaties van de organisatie. Er zijn mensen die menen dat enterprise search het toekennen van metadata aan bijvoorbeeld documenten overbodig maakt.