Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Dwangdepot

Deze sanctie treft een overheidsorgaan dat zijn archiefbescheiden niet in goede, geordende en toegankelijke staat brengt. De archiefbescheiden worden voorm onbepaalde tijd in een archiefbewaarplaats ondergebracht. Daar worden ze op kosten van het overheidsorgaan in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht.