Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Duurzaamheid

Kwaliteitseisen gesteld aan de informatiedrager, de verpakking en de wijze van bewaring van archiefbescheiden die er toe bij moeten dragen dat er bij raadpleging, na tenminste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang van de archiefbescheiden zal zijn te constateren. Ook de (blijvende) toegankelijkheid van archiefbescheiden is een onderdeel van duurzaamheid.