Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

DUTO

Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie.
In 2015 is hiervoor een normenkader opgesteld. Uitgangspunt is:
“Overheidsinformatie is duurzaam toegankelijk wanneer het vanaf het moment van ontstaan vindbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft, voor zolang als noodzakelijk.”