Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

DOP-methodiek

DOP: Documenthuishouding-Organisatie-Processen. Het is een instrument voor de analyse van kwaliteit en risico’s op gebied van documenthuishouding. Zie de website: www.ddisplay.nl