Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Dokkiementmennizment

Term door Digital display schertsend gebruikt voor dat onderdeel van ons mooie vakgebied waarover vaak ingewikkeld en duur wordt gesproken, maar waarin het feitelijk over niets anders gaat dan het in een databak stoppen en weer terug kunnen vinden van zoveel mogelijk voor de processen relevante documenten.