Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Documentatie

Informatie / verzameling documenten die niet direct in relatie staat tot de taakuitvoering. Vaak gaat het om achtergrondinformatie of stukken die ter kennisname worden genomen. Bijvoorbeeld: boeken, tijdschriften, knipsels. Documentatie is algemener van aard dan archiefbescheiden.