Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Documentaire informatie

Informatie die een organisatie nodig heeft om de opgedragen taken adequaat te kunnen uitvoeren en daarover verantwoording af te leggen.