Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Documentair structuurplan (DSP)

De Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden van 2002 omschrijft een DSP als “een plan waarin is vastgelegd de wijze waarop de toegankelijkheid van archiefbescheiden is georganiseerd en de wijze waarop archiefbescheiden zijn ingedeeld en gerangschikt.” Iedere organisatie die valt onder de Archiefwet 1995 moet een DSP hebben en onderhouden.

De omschrijving in de Regeling laat ruimte voor interpretatie. Een DSP wordt soms een Structuurplan documentaire informatievoorziening (SDI) genoemd (bijvoorbeeld bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat).

Modellen voor een DSP zijn onder meer te vinden op de gezamenlijke site
van het Gemeentearchief Amsterdam en DIVA (www.digidiv.nl) en op de site van de provinciale archiefinspecteurs (www.lopai.nl).