Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

DIVA

De vereniging DIVA is 1 januari 2007 opgegaan in Erfgoednederland. DIVA was een koepelorganisatie voor documentaire informatievoorziening en het archiefwezen. Haar doel was het versterken van de maatschappelijke betekenis van het huidige en toekomstige cultureel erfgoed door het scheppen van voorwaarden voor het goed functioneren van instellingen die archief en informatie beheren en beschikbaar stellen. Samen met andere koepelorganisaties SNA (Stichting voor de Nederlandse Archeologie) en NCM (Nationaal Contact Monumenten) en met de Stichting Erfgoed Actueel ging DIVA op in Stichting Erfgoed Nederland. Ook zal de Nederlandse Museumvereniging haar museale besteltaken in deze nieuwe stichting onderbrengen. De website van DIVA: www.divakoepel.nl is per 1 augustus niet meer actief. De bezoeker wordt automatisch doorgelinkt naar www.erfgoednederland.nl