Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Digitale duurzaamheid

Kernbegrip in de hedendaagse archiefkunde. Digitale documenten die permanent moeten worden bewaard, moeten permanent toegankelijk blijven. Duurzaamheid slaat op de opgeslagen informatie, de inhoud van het document, en kent de volgende kenmerken: de informatie blijft raadpleegbaar, authentiek (in de oorspronkelijke verschijningsvorm) en voor mensen leesbaar. Specifieke aandacht voor digitale duurzaamheid is in de artikelen 11 en 12 van het Archiefbesluit gegeven. Deze artikelen hebben uitgemond in respectievelijk de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden en Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden.