Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Digitaal Omgevingsloket

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Met dit project wil het ministerie van VROM de regelgeving flink reduceren en verbeteren, zodat ze burgers en bedrijven minder tijd en geld kosten. Het project Digitaal Omgevingsloket ontwikkelt drie landelijke voorzieningen (elektronisch formulier, centrale voorziening vergunningen en branchewijzers) waarmee gemeenten, provincies en waterschappen hun eigen digitale loket kunnen inrichten.