Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Digitaal depot

Het geheel van apparatuur, programmatuur en procedures waarmee een instelling in staat is zijn digitale informatie te beheren en beschikbaar te stellen. Ook wel: e-depot.