Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en –nemer waarin de afspraken zijn vastgelegd over het dienstverleningsniveau. Hierin komen de volgende onderdelen aan bod: diensten, kwaliteitsniveau, betrokken partijen, omstandigheden waaronder de diensten worden geleverd, sancties.