Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar D

DevOps

DevOps is een combinatie van de woorden ‘development’ en ‘operations’ en duidt in de wereld van software de trend aan om softwareontwikkeling (Dev) en softwarebeheer en -gebruik (Ops) dichter bij elkaar te brengen. Het is feitelijk een verbijzondering van agile ontwikkelen: de nadruk ligt op voortdurende standaardisatie, automatisering en monitoring bij het bouwen van software. Vanaf het eerste moment en voortdurend tijdens integratie, testen, releasen en uitrollen.
DevOps streeft (hoe agile!) naar kortere ontwikkelcycli, meerdere en snellere en meer betrouwbare opleveringen en voortdurende afstemming met de bedrijfsdoelstellingen.