Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar C

Contextgegevens

Gegevens over een document, de inhoud van een document en de organisatie over overheidsfunctie verantwoordelijk voor de archivering van het document. Om de samenhang en interpreteerbaarheid van (digitale) documenten te garanderen. Formeler: Contextgegevens worden vastgelegd bij de aanmaak van het document, horen onlosmakelijk bij het document en geven aan in welke relatie het document staat tot de omgeving waarin het ontstond en welke rol het in die omgeving speelde. Contextgegevens maken communicatie (voor wie? van wie?), interpretatie (authenticiteit, bewijskracht, betrouwbaarheid) en vindbaarheid mogelijk. De voornaamste contextgegevens zijn institutioneel (over de organisatie), functioneel (over verantwoordelijkheid en bevoegdheid), procedureel (over werkproces en administratieve organisatie) en identificatie (status). In de contextgegevens is tevens te vinden in het kader van welke activiteit het document is ontstaan. Niet verwarren met beheersgegevens of metadata.