Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar C

Conserveren

Het geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten dat erop gericht is documenten in goede staat te brengen en te houden.