Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar C

Classificatieschema/classificatiesysteem

Een systematische ordening van activiteiten of handelingen en archiefbestanddelen in vastgestelde categorieën. Voorbeelden: BAC. Ook wel ordeningsstructuur.