Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar C

Categoriale archiefinstellingen

Instellingen met de doelstelling een bepaalde categorie archiefbescheiden en documentatiemateriaal te verwerven, te beheren, toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen. Voorbeelden: het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, het Katholiek Documentatiecentrum, het NIOD. De bepalingen uit de Archiefwet over kostenloze raadpleging en openbaarheid zijn hier niet van toepassing.