Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar C

CANOS

Nederlandse Catalogus van Open Standaarden. Het is een instrument van OSOSS waarbij gemeenschappelijke standaarden ontwikkeld zijn die de informatie-uitwisseling tussen overheden, burgers en bedrijven verbeteren. Wordt beheerd door GBO.overheid