Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar B

Brondocument

Een brondocument kan zijn:

  • Het document waarvan een reproductie is gemaakt dat in de plaats is gesteld van het brondocument;
  • Het document waaruit gegevens zijn gehaald die zijn verwerkt in een ander document;
  • (In de Microsoft Officepakketten) het bestand dat als (OLE)-object is opgenomen in een ander bestand.

Samengevat: een brondocument is een document dat gediend heeft als bron (voor gegevens) voor een ander document.