Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar B

Bewaren

Archiefbescheiden die conform de normen goede en geordende staat door de zorgdrager naar een archiefbewaarplaats worden overgebracht.