Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar B

Beleidsterrein

Specifiek onderdeel van het totale overheidsbeleid. Alle beleidsterreinen samen geven een overzicht van alle taken en verantwoordelijkheden die de Nederlandse overheid heeft.
De verschillende beleidsterreinen zijn ooit vastgesteld op basis van de Staatsalmanak.
Voorbeelden van beleidsterreinen:

  • Telecommunicatie en post
  • Beheer en financiering van de staatsschuld
  • Begrotingsbeleid

En gaat u zo nog maar even door. Voor iedere zorgdrager op iedere beleidsterrein wordt een selectielijst opgesteld.