Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar B

Beheersregels

Regels die tot doel hebben archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ieder overheidsorgaan is wettelijk verplicht deze regels op te stellen. Dat gebeurt door de samenhang tussem documenten, bewaartermijnen, gebruikers en vernietigers vast te leggen.