Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar B

Beheersgegevens

Gegevens over het beheer van archiefbescheiden. Vertellen iets over de samenhang tussen de documenten, de bewaartermijn, de gebruikers en de vernietigers. Niet verwarren met contextgegevens en metadata.