Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar B

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Overheidsregistraties maken gebruik van deze basisregistratie binnen hun eigen procesregistraties. Het Ministerie van VROM zorgt voor de centrale voorzieningen en de bijbehorende wetgeving, gemeenten richten de registratie in en leveren gegevens aan de landelijke voorziening.