Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Authenticiteit

Authenticiteit is de garantie dat een document geen manipulaties, (ongeregistreerde) substituties of falsificaties heeft ondergaan nadat het is vastgesteld.
In het kader van Digitale Duurzaamheid wordt de volgende definitie gebruikt: “Een document is authentiek als het beantwoordt aan de overeengekomen kwaliteitseisen wat betreft aanmaak, transmissie, ontvangst en beheer afhankelijk van de diverse functies van het document.”
De archivistische definitie is wat strakker: “Authenticiteit is de weergave van een document volledig en geheel in overeenstemming met de oorspronkelijke vastlegging en de functie die het behoorde te vervullen.” Procedures rond de creatie en het beheer van de documenten moeten die authenticiteit waarborgen. Formeel: Eigenschap van een archiefstuk dat de integriteit vaststaat als gevolg van een controleerbare wijze van archiefvorming, overlevering, bewaring en raadpleging.