Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Audit trail

Automatische en elektronische vastlegging van alle interacties met de informatie in een informatiesysteem. Zo kan worden nagegaan of er ongeauthoriseerde handelingen zijn gepleegd.