Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Attributie

Het rechtstreeks bij een wettelijk voorschrift toekennen van een bevoegdheid tot het verrichten van handelingen.