Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Architectuur

De beschrijving de samenhangende structuur van de informatievoorziening, de daarmee te ondersteunen bedrijfsomgeving en de technische componenten die daarvoor nodig zijn. Het geeft aan hoe te totale informatievoorziening voor een organisatie eruit ziet/ moet gaan zien.
In het architectuurmodel van de Elektronische Overheid worden bedrijfs- informatie- en ict-architectuur onderscheiden.