Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Archiefwet 1995

Beschrijft de wettelijke verplichtingen van overheidsorganen voor het beheer van archiefbescheiden.