Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Archiefvorming

Geheel van procedures en handelingen waarbij archiefbescheiden in een archief worden opgenomen.