Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Archiefbewaarplaats

Archiefdepot gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden. Voor archieven van Rijk en provincie is dit een Rijksarchief. Archieven van gemeenten gaan naar een gemeente-archief.