Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Archiefbesluit 1995

Het belangrijkste uitvoeringsbesluit van de Archiefwet 1995. In het besluit worden onder meer regels gesteld aan de vervanging van archiefbescheiden door reproducties. Ook regelt het Besluit duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid van (digitale) archiefbescheiden.