Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Archief2020

Innovatieprogramma (2013-2016) dat in opdracht van het Ministerie van OCW normen, kaders, richtlijnen en best practices realiseerde om te komen tot duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie en een toekomstvaste archieffunctie.

Resultaten, verantwoordelijkheden en ambities van Archief 2020 zijn geadopteerd door diverse partijen waaronder het Nationaal Archief, BRAIN (branchevereniging), KVAN (beroepsvereniging), koepelorganisaties en marktpartijen.

(met dank aan Dirk-Jan Emans)