Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Allowable loss

Het maximaal aanvaardbare percentage informatieverlies bij de conversie, migratie, compressie of decompressie van (documentaire) informatie.