Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

AIDO

Archiefinnovatie Decentrale Overheden. Project waarin het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samenwerken aan de vergroting van het bestuurlijke draagvlak voor archiveren.