Digital

Digital

Woordenboek

Terug naar A

Administratieve Organisatie (AO)

Geheel van organisatorische maatregelen om een betrouwbare gegevensverwerking te realiseren. Tot de administratieve organisatie behoren planning, controle en beheersing. De vragen die een rol spelen bij de AO zijn: Wie mag welke gegevens inzien of bewerken? Op basis waarvan? In welke gevallen? Met welke hulpmiddelen? Waar gaan al die gegevens heen?