Digital

Digital

Trainingen en workshops

Workshop Office 365 in één dag

In één dag de functionaliteiten van Office 365 krijgen? Met je eigen team nadenken over de impact voor jouw eigen organisatie? Wij helpen je graag met inzicht krijgen in het hele platform én de manier waarop je dit idealiter invoert in je organisatie.

Een prachtige beschrijving van deze workshop vind je hier.

Programma

Het programma van de Workshop is hieronder weergegeven.

Uiteraard is het bij een in company workshop altijd mogelijk het programma aan te passen. Voorafgaan aan de workshop houden we altijd een uitgebreide intake.

Programma

Digital Workplace
- Wat is de visie van Microsoft op de Digital Workplace?
- Wat kun je daarmee zeggen over de toekomst?
- Wat betekent het voor je organisatie?

Office 365 en de werkplek
Wat is de essentie, de kracht, hoe ga je er in de praktijk goed mee om (tactisch en functioneel)
- Exchange online
- Skype for business
- SharePoint
- Groups, teams, flow, planner, etc.
- Windows 10 versus W7
- Office Pro Plus versus Office 2010/13

Privacy en security
Hoe zorg je dat je gegevens niet op straat liggen? Hoe houd je de Russen buiten de deur?
- Richtlijn security onderzoek clouddiensten
- Technische en organisatorische maatregelen
- Azure Information Protection

Ordenen, structureren en simpel archiveren in SharePoint
- Digitaal samenwerken
- Functioneel ontwerp
- Standaarden, beleid
- Documentmanagement, mappen, metadata
- Recordmanagement, labels, retentie, documentlifecycle
- Sites, groups, teams
- Compliance center

Samenwerken met ketenpartners
- Hoe realiseer je de samenwerking met ketenpartners: makkelijk, laagdrempelig, veilig en compliant?

Invoering in de organisatie
- Implementatiestrategie
- Governance (overall en operationeel)
- Sturen op kwaliteit
- Adoptie en communicatie
- Draaiboek
- Training
- Impact voor de business

Data en locatie

Deze workshop geven we alleen in company. De reden daarvoor is dat we ons dat helemaal kunnen richten op jouw organisatie en jouw uitdagingen en we je ook, als onderdeel van de workshop, praktische en gerichte adviezen kunnen geven.
Kom desnoods alleen, zouden we zeggen, we richten ons deze dag helemaal op jouw organisatie en jouw uitdagingen.

Kosten

De kosten per workshop (een hele dag, twee workshopbegeleiders) bedragen € 3500 (ex. BTW).

Workshopbegeleiders

De workshop wordt begeleid door:

- Janneke Kromkamp (User Adoption)
- Ronald Groeneweg (Digital)

Inschrijven

Stuur een mail aan Digital of bel een van de workshopbegeleiders.