Digital

Digital

Onze kennis

Terug naar Voorbeelden

Voorbeelden dienstverlening / KCC

Verschillende voorbeelden

Middelgrote gemeente

Begeleiding van een visietraject Dienstverlening met medewerkers (project-)management. Resultaat: een gedeelde visie op dienstverlening en de te behalen kwaliteit van dienstverlening. Inrichten van een communicatietraject om de organisatie over de hele breedte te betrekken.

Middelgrote gemeente

Maken van een stappenplan voor het inrichten van een Klantcontactcentrum volgens de principes van Antwoord©. Begeleiden van werkgroepen om verbeterideeën door te voeren. Resultaat: gerichte activiteiten, verbeterde processen en enthousiaste medewerkers.

Download aan de rechterzijde de managementsamenvatting van de rapportage.

Grote gemeente

Fysieke inrichting en vormgeving van de publieksruimte. Voor een goed verloop van de dienstverlening kent de inrichting van ruimtes en balies ook een sterke logistieke invalshoek kent die over het algemeen bij gemeenten niet als expertise aanwezig is. Daarnaast is de betrokkenheid van medewerkers van groot belang, niet alleen omdat zij in de nieuwe ruimte prettig moeten kunnen werken, maar ook en vooral omdat zij bij uitstek op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken in die ruimte. Resultaat: een goed werkende publieksruimte, zowel voor klanten als voor medewerkers.

Waterschap

Adviseren van de projectleiding over de veranderaanpak ten aanzien van flexibel werken. Praktisch advies hoe het nieuwe werken ‘eigen’ wordt en hoe mensen hun werkomgeving kunnen meebepalen.

Kleine gemeente

Inspiratiesessies met medewerkers en management. Centrale vraag: wat betekent het concept Antwoord© voor mijn gemeente en mijn werk?’