Digital

Digital

Onze kennis

Terug naar Artikelen

Op weg naar zaakgewijs werken

In toenemende mate willen gemeenten, maar ook andere overheden, zaakgewijs werken. Maar zij zien zich daarbij voor relatief nieuwe vraagstukken gesteld, die vragen om keuzes en het adopteren van nieuwe standaarden. In dit artikel betoogt de auteur dat iedere gemeente voor de taak staat al haar eigen werkprocessen in kaart te brengen, waarna een start gemaakt kan worden met zaakgewijs werken.

Ben de Jong, 2008