Digital

Digital

Onze kennis

Terug naar Artikelen

Op weg naar Substitutie

De DCMR Milieudienst Rijnmond (de DCMR) ontwikkelt zich stapsgewijs naar een van de voorlopers in de informatievoorziening. In dit artikel gaan de auteurs in op het proces dat aan de aanvraag voor een machtiging tot vervanging bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is voorafgegaan. Zij geven zes tips voor een succesvolle aanvraag.

Matthijs Rietveld, 2010