Digital

Digital

Programma- en projectmanagement

Documentmanagement

Documentmanagement zit in de genen van Digital. Documenten maken, ontvangen, opslaan, delen, in behandeling nemen, afhandelen, archiveren, eeuwig bewaren, vernietigen. Gebruik maken van versies, versies bevriezen, vastleggen wat in de loop van de tijd gebeurd is met een document (audit trail). Allemaal aspecten van documentmanagement.

Wat kunnen wij voor u doen?

Digital kan documentmanagement voor uw organisatie slim inrichten. We richten samen met u een slimme eenvoudige functionele inrichting van documentmanagement in. Dan heeft de hele organisatie er wat aan.
We kunnen u ook helpen het digitaliseren van de post op een goede en verantwoorde manier vorm te geven. Al dan niet in combinatie met zaakgericht werken.

Neem nu contact op over Documentmanagement