Digital

Digital

Advies, training en expertise

Vervanging en substitutie

Volledig digitaal archiveren is de kroon op digitaal werken. Digitaal werken is niet volledig zonder digitaal archiveren. Wil je volledig digitaal archiveren, dan moet je vooral transparant zijn. Transparant over de inrichting van je systeem, de rollen en verantwoordelijkheden, de processen, de procedures. De risico’s, de tegenmaatregelen. Digital vindt substitutie dan ook vooral een zaak van openheid.

Wat kunnen wij voor u doen?

Digital kan u het hele traject om te komen tot vervanging uit handen nemen. Vaak begint dat al bij de inrichting van de digitale archieffunctie. Dan volgt het transparant maken van alle processen rond informatie, vaak vastgelegd in een handboek digitalisering. Tot slot kan Digital ook de functionele en technische toets uitvoeren waarmee u maximale zekerheid krijgt over de betrouwbaarheid van het vervangingsproces.

Wat hebben wij bereikt?

Digital heeft succesvolle vervangingstrajecten uitgevoerd voor grote organisaties als provincie Overijssel en DCMR Milieudienst Rijnmond. Momenteel begeleidt Digital het vervangingstraject van GGD Brabant Zuidoost.

Neem nu contact op over Vervanging en substitutie