Digital

Digital

Advies, training en expertise

Digitaal archiveren en recordmanagement

Digital startte in de jaren 90 van de vorige eeuw met digitaal maken van archieven. We weten veel van digitaal archiveren en zijn daar trots op. We zullen nooit een wijze van digitaal werken helpen inrichten zonder aandacht te schenken aan de archieffunctie. Want je wilt als organisatie niet tot in lengte van jaren overbodige informatie meeslepen. En tegelijk wil je wel vitale informatie langdurig archiveren, soms zelfs voor eeuwig. En dan natuurlijk digitaal.

Wat kunnen wij voor u doen?

Digital adviseert en ondersteunt u graag bij alle aspecten van verantwoord digitaal archiveren: De projectleiding verzorgen voor de invoering van digitaal archiveren, de inrichting van de functionaliteit van digitaal archiveren helpen vaststellen. We voeren ook audits en toetsen op digitaal archiveren uit. We koppelen selectielijsten aan zaaktypencatalogi en ordeningsplannen. En Wij begeleiden het hele traject rond vervanging (substitutie) voor u.

Neem nu contact op over Digitaal archiveren en recordmanagement