Bekijk deze nieuwsbrief online voor optimale leesbaarheid.

Digital

Nieuwsbrief digitaal werken mei 2015

Jaargang 15, aflevering 4

 
 

Digital en VHIC gaan samenwerken in opleidingen

Digital zal haar vaste trainingen en workshops (rond SharePoint, het Nieuwe Werken, kwaliteit en e-depot) voortaan in samenwerking met VHIC aanbieden. Het samenwerkingsverband versterkt beide partijen. Digital krijgt de mogelijkheid haar opleidingen met grotere regelmaat aan een grotere groep klanten aan te bieden. Dat zorgt ook voor voortdurende verbetering en actualisatie van de trainingen. VHIC verbreedt en verdiept het aanbod van zijn opleidingen op een aantal terreinen waar Digital specialist en voorloper is.
Medewerkers van Digital zullen ook een bijdrage leveren aan de leergangen van VHIC.

Verder lezen? Klik hier

 
   
 

“Organiseren is onteigenen”

Robbert Meijers is strategisch adviseur bedrijfsvoering bij de stad Utrecht. De gemeentelijke organisatie van Utrecht kreeg de afgelopen jaren te maken met enorme veranderingen die allemaal op een of andere manier te maken hadden met de meest zichtbare vernieuwing: het nieuwe stadhuis bij het centraal station. De informatiehuishouding ging ook op de schop. Robbert vertelt: >>>

 
   
 

IT levert complete chaos (soms)

Het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) zou zomaar de prijs voor ‘meest mislukte ICT-project van het jaar’ kunnen krijgen. Het heeft de hoofdstad in enorme verwarring gebracht…

Verder lezen? Klik hier

 
   
 

IT levert niet altijd chaos

Als je een WW-uitkering of in de Ziektewet zit, mag je vanaf 1 juli straffeloos een poging tot fraude doen. Vanwege de IT is het simpelweg niet meer mogelijk te frauderen. Een voorbeeld van hoe IT het leven gemakkelijker maakt.

Verder lezen? Klik hier

 
   
 

Werk in uitvoering door Digital

Digital is nog steeds lekker aan het werk, overal in Nederland. Allerlei soorten werk… niet alleen projecten, ook adviesklussen. Goede gesprekken, opleidingen en workshops, en dan weer een aanbesteding aan het begeleiden. De mooie dingen die we meemaken, willen we met jullie delen. Dus aarzel niet om contact op te nemen als jullie van een van onze projecten denken: “Daar wil ik meer van weten!”

Een update van onze projecten:

ProRail en SharePoint Online
De eerste serie medewerkers van ProRail werkt sinds eind mei in SharePoint Online. Een mooie en eenvoudige samenwerkomgeving, inclusief documentmanagement en digitaal archiveren. Geen maatwerk, geen mappenstructuren, een volledig op metadata gebaseerde inrichting. Ook nog eens netjes gekoppeld aan de selectielijst van ProRail.
Uiteraard geven de eindgebruikers zich niet zomaar gewonnen…. “that’s where the change management is coming in!”
Nog een jaar en heel ProRail is over op SharePoint Online. Altijd actuele software!

Provincie op het pad van digitale aanbesteding
Een knap resultaat: onze projectleider techniek-aanbesteding (Liesbeth van Bodegraven) heeft volledig volgens planning het aanbestedingsdocument opgeleverd voor de document- en recordmanagementomgeving van de provincie Limburg. Het project Digitale Documentaire Informatiehuishouding heeft daarmee zijn eerste succes binnen.

De aanbesteding vindt plaats via de methode van Best Value Procurement, “een inkoopbenadering waarbij op basis van een vraagformulering (vraagscope) gezocht wordt naar de oplossing die binnen de financiële mogelijkheden de beste bijdrage biedt aan de projectdoelstellingen met de beste beheersmaatregelen voor risico’s buiten de eigen invloedsfeer.”

Provincie wil implementatieplan en prototype van samenwerkingsomgeving
De provincie Fryslân wil graag stappen maken op het gebied van digitaal samenwerken. Ook deze provincie kiest verstandig voor ‘gestandaardiseerd’ en ‘geen maatwerk’ om binnen die kaders haar weg te vinden naar een intuïtieve manier van digitaal werken.
De provincie heeft Digitaal gevraagd in de loop van de zomer een implementatieplan en een prototype van de samenwerkingsomgeving (inclusief digitaal archiveren) op te leveren. Zodat in het najaar flinke stappen voorwaarts kunnen worden gemaakt.

Vervanging voor gemeente Bunschoten
De gemeente Bunschoten werkt al enige tijd digitaal, maar het archief bleef een beetje achter. Daarom heeft de gemeente Digital gevraagd het besluit tot vervanging en bijbehorend handboek op te stellen. Een dankbare klus in een sympathieke gemeente die nog dicht bij de burger staat.

Daarnaast zijn we nog actief in een programma en een project bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij het UMC Utrecht, Urenco, Zuyd Hogeschool, WWC Group, Keerpunt Hilversum, Rijkswaterstaat en enkele grote en kleine gemeenten. Ook zijn we met een Veiligheidsregio in gesprek om - na vele fusies en verhuizingen - de eerste stappen te helpen zetten op weg naar een simpele manier van digitaal werken.

 
   
 

En verder...

 
   
 

Een e-mail is een wereldwonder

Dat een e-mail ooit zijn bestemming bereikt, is eigenlijk een wereldwonder. En toch gebeurt het altijd…

Verder lezen? Klik hier

 
   
 

Digitaal werken ‘snel en ondoordacht’

Het lijkt een bericht uit een tien jaar oude doos, maar het stamt toch echt uit april 2015: een aantal burgemeesters en andere bestuurders heeft een brandbrief geschreven met de titel ‘Voorkom digitale dementie’. De brief gaat over het verloren gaan van informatie en cultureel erfgoed door de ‘snelle en ondoordachte’ overgang van overheidsorganisaties van papier op digitaal.

Verder lezen? Klik hier

 
   
 

Minister ontdekt digitaal archiveren

Een aantal Limburgse gemeenten heeft in opruimwoede de digitale agenda’s van wethouders die zijn vertrokken veel sneller gewist dan wenselijk is. Direct kwamen er Kamervragen voor minister….

Verder lezen? Klik hier

 
   
 

Raadsgedoe over nieuw zaaksysteem Amstelveen

De Amstelveense gemeenteraad is akkoord met de aanschaf van een nieuw systeem om zaakgericht werken te ondersteunen. Unaniem is het akkoord niet. VVD-fractievoorzitter Kees Noomen gelooft niet dat het voorspelde bedrag van € 1,7 miljoen toereikend zal zijn. Eigenlijk wou hij meteen een motie indienen voor aanvulling van het budget. Liever vooraf verrassingen dan achteraf.

Verder lezen? Klik hier

 
   
   
 

Vragen

Over welke onderwerpen leest u graag meer in deze nieuwsbrief? Laat het ons weten op: info@digital.nl.
 
   
   
 

Contact

Digital, Postbus 84013, 3009 CA Rotterdam
Ronald Groeneweg - 06 4714 4980
Benno de Jongh - 06 1647 1153
info@digital.nl - www.digital.nl
 
   
 
 

Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

 
 

Hoewel bij het samenstellen van deze nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze uitgave.